kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com

ქალაქის ცენტრში ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობა თითქმის ორი საუკუნეა დგას. მისი აშენების თარიღად მე–19 საუკუნის 30–იან წლები სახელდება. შენობას გასული საუკუნის 70–იან წლებში საცავის კორპუსი მიაშენეს. ახლა მისი საერთო ფართი 2000 კვმ.–ს შეადგენს.

შენობა კაპიტალურ რემონტს საჭიროებს ,ამავე დროს თანამედროვე  ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებს ვერ პასუხობს. ამ ყველაფრის მიუხედავად შენობაში ხშირად ინთება ბუხარი , ბიბლიოთეკის დირექტორის  გრიგოლ ქობალიანის  დავალებით, ე.წ.  ,,ლხინისთვის  განკუთვნილი სუფრისთვის”, რაც საშიშროებას უქმნის წიგნებით გადაჭედილ საუკუნოვან ბიბლიოთეკას.   

669

3336