kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com

ალბათ ქუთაისში არ დარჩენილა არცერთი მასმედიის წარმომადგენელი, რომელსაც არ გაეპროტესტებია ქუთაისის ძაღლთა თავშესაფარში არსებული ვითარება. აღნიშნულ საკითხზე ქუთისის მერიის პოზიცია ასეთი არის: მალე ახალ ტენდერს გამოვაცხადებთ და ეს ყველაფერი დასრულდება. დღესაც და ყოველთვის, ხაზს ვუსვამ ერთ გარემოებას, რომ მერიის შესაბამისი თანამდებობის პირებს ან თვალებში დააკლდათ ან ძალით იკლებენ მზერას. კანონი, რომ არ კანონობს ამააზე დროს აღარ დავკარგავთ და მკითხველიც თვითონ იმსჯელებს.

დავუბრუნდები ცხოველთა თავშესაფარს: ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ # 65. 2014 წელი 2 თებერვალი.

ქუთაისის მერიის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის ნოდარ მიქიაშვილის სახით მეორეს მხრივ ინდ მეწარმე პაატა ბოკუჩავას შორის გაფორმდა ხელშეკრულება.

ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე, წვრილფეხა ან/ და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის შემთხვევაში (პირუტყვი, ძაღლი, კატა). მათი ტერიტორიიდან იზოლაციის მიზნით მომსახურების გაწევა.

შესასრულებელი მომსახურების ჯამური ღირებულება შეადგენს 89990 ლარს. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

მიყვანილი ძაღლები განათავსოს იზოლირებულ საკარანტირო გალიებში და რამდენიმე დღის განმავლობაში მოახდინონ მათზე დაკვირვება თავშესაფრის ვეტ. ექიმებმა, რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან ყველა სახის საჭირო მედიკამენტებით, რაც საჭიროა ძაღლთა სრული გამოჯანმრთელებისათვის.

თავშესაფრის გალიები მოეწყოს თანამედროვე სტანდარტებით (სულ მცირე 100 ერთეული ძაღლის გალია), ყოველდღიურად მოახდინოს ძაღლების ბუნაგების ჩარეცხვა–დასუფთავება, ხოლო ყოველ 10 (ათ) დღეში დეზინფექცია ჩაუტაროს ცხოველთა სამყოფ გალიებს და მოახდინოს მათი დაბანა–დასუფთავება სპეციალური ხსნარით.

ძაღლთა კვება მოახდინოს დღეში ორჯერ, ხოლო ძაღლები, რომლებიც იქნებიან უკურნებელი სენით დაავადებულნი, მოახდინოს მათი დაძინება. 10(ათი) დღიანი დაკვირვების და დასკვნის დაწერის შემდეგ უფლება აქვს იმოქმედოს ვეტ. ექიმის მითითების შესაბამისად.

ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

მიყვანილი ძაღლები განათავსოს იზოლირებულ საკარანტირო გალიებში და რამდენიმე დღის განმავლობაში მოახდინონ მათზე დაკვირვება თავშესაფრის ვეტ. ექიმებმა, რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან ყველა სახის საჭირო მედიკამენტებით, რაც საჭიროა ძაღლთა სრული გამოჯანმრთელებისათვის.

თავშესაფრის გალიები მოაწყოს თანამედროვე სტანდარტებით (სულ მცირე 100 ერთეული ძაღლის გალია), ყოველდღიურად მოახდინოს ძაღლების ბუნაგების ჩარეცხვა–დასუფთავება, ხოლო ყოველ 10 (ათი) დღეში დეზინფექცია ჩაუტაროს ცხოველთა სამყოფ გალიებს და მოახდინოს მათი დაბანა–დასუფთავება სპეციალური ხსნარით.

ძაღლთა კვება მოახდინოს დღეში ორჯერ, ხოლო ძაღლები, რომლებიც იქნებიან უკურნებელი სენით დაავადებულნი, მოახდინოს მათი დაძინება. 10(ათი) დღიანი დაკვირვების და დასკვნის დაწერის შემდეგ უფლება აქვს იმოქმედოს ვეტ. ექიმის მითითების შესაბამისად.

ხოლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის 11.4 მუხლით: მხარეს რომელიც არ შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებას დაეკისრება პირგასამტეხლო 45000 (ორმოცდახუთი ათასი ) ლარის ოდნეობით მეორე მხარის სასარგებლოდ.

მანამდე კი ძაღლები- ძაღლურ ქვეყანაში გაუძლებენ თუ არა შიმშილს, სხვადასხვა დაავდებას და იქნებიან თუ არა ისინი ქალაქისთვის გმირები -ეს მკითხველმა გადაწვიტოს. ვინ დაისჯება, ან ვის დააკავებენ ამაზე ალბათ გაფიქრებითაც არც უნდა გავიფიქროთ. ოჯახი ხრამია, 89. 990 (ოთხმოცდაცხრა ათას ცხრაას ოთხმოცდაათი) ლარით სახელწმიფო საბიუჯეტო თანხები ვის ჯიბეში ჩედინება და ვინ „დაკრიშა“ ბიზნესი, ეს სხვა უწყებების საქმეა. მანამდე კი გაუძელით ჩვენო ოთხფეხა მეგობრებო თქვენ გმირები ხართ ქალაქისთვის.