მუჭების ბრახუნით დაამახსოვრდათ მის დაქვემდებარებაში მყოფ სამსახურის თანამშრომლებს ვიცე მერი გრიგოლ დალაქიშვილი, რომელიც საზოგადოებას მედია საშუალებებით ატყობინებდა, რომ რეორგანიზაცია მკაცრად ჩატარდებოდა,მაგრამ რეორგანიზაცია მხოლოდ ნათქვამად...

სახელმწიფო მოხელეების თუ შესაბამისი სამსახურების უყურადღებობის გამო ქუთაისის ბიუჯეტი თანხებს კარგავდა. ქუთაისის მწერალთა კავშირის შენობა რამდენიმე დღეში ნანგრევებად იქცევა. მისი ერთპიროვნული დირექტორი კი ქუთაისის...

ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) მიმართავს ამომრჩევლებს, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან არიან მოხსნილები, ასევე ამომრჩევლებს, რომელთა რეგისტრაციაც ძალადაკარგულად გამოცხადდა იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების...