ტურისტების მატებასთან ერთად ქალაქში განთავსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ნაწილი ან მწყობრიდან არის გამოსული, ან იქ ანტისანიტარიაა. ტუროპერატორები ქუთაისის მერს პრობლემის მოგვარებას დაჩქარებულად სთხოვენ. ტურისტების...

იმ მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული მოხელეები, რომლებიც პარლამენტის დადგენილებით გაუქმდა, გასაუბრებას გაივლიან. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეში დღეს გამოქვეყნდა, გასაუბრებას სპეციალურად შექმნილი კომისია ჩაატარებს და...