შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების პროცესში, ერთ-ერთი პრიორიტეტულ მიმართულებაა საპატრულო პოლიციის რეფორმის ახალ ეტაპი. დაწყებულია სტრუქტურული და შინაარსობრივი რეფორმის განხორციელება. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია :...

ქუთაისის მერიის ყოფილი ადმინისტრაციის უფროსი მოსვლის დღიდანვე ღიად საუბრობდა იმის შესახებ,რომ ის ძალოვანი სამსახურის კადრი იყო ქუთაისის მერიაში. მისი თანამშრომლები საგამოძიებო სამსახურს...