ხელმძღვანელი პირების უმეთვალყურეოდ მიტოვებული სასაფლაოები, რომლის ზედამხედველებს თუ დასაქმებულ პირებს ტერიტორიების დასუფთავება, მოვლა- პატრონობა ევალებათ, საკუთარ მოვალეობებს უკვე რამდენიმე თვეა ვერ ასრულებენ. გადმობრუნებული ნაგვის ურნები,...