სუნელებისა და სანელებლების წარმოება-გადამუშავებასა და ბაზარზე განთავსებასთან დაკავშირებით, რისკის მართვის დროებითი ზომები ამოქმედდება: •იკრძალება ფიზიკური პირების (გარდა ინდივიდუალური მეწარმეებისა) მიერ სუნელებისა და სანელებლების წარმოება ან/და...

kutaisitoday.com-მა მოიპოვა განცხადება, რომელიც თარიღდება 2017 წლის 06/ 02-ით, სადაც ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ზვიად ჯავახია, რომელიც 2017 წელს...