მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის მთავარი სპეცილისტის ადგილი ქუთაისის მერიაში ქუთაისის ვიცე მერის გიორგი იობაშვილის მეუღლის მაია ბეშკენაძის...