დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურორის პირველი მოადგილე გიორგი ცხოვრებაძე სამი გლუვლულიანი თოფის მესაკუთრეა. საერთო ჯამში თოფების შესაძენად 8350 ლარი დახარჯა. ...