სოციალურ ქსელში განსჯის თემად არის წამოდგენილი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს შესასვლელი და მის წინ არსებული ეკალ-ბარდები, რომელსაც ნაგავიც ემატება. მომწესრიგებელი კი არც სასამართლოდან აღმოჩნდა...