ქუთაისის მერის გიორგი ჭიღვარიას გადაწყვეტილებით, მუნიციპალიტეტი HER-2 დადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებისთვის სამკურნალო პროგრამის განხორციელებას იწყებს. დაავადების (I-III) სტადიის მკურნალობის პროგრამა...