ქუთაისი

. ,,ვიხჩობით უწყლობისგან,,ხალხი არ ხართ "დაკარგული წყლის პოვნას ახლად დანიშნულ ვიცე მერს სთოხვენ - მოსახეობა ---------- მაღალი ტემპერატურის პირობებში ქუთაისის ყოფილი აზარბაიჯანის ეხლა უკვე ნიზანის ქუჩის...

----------------------- ------------------- უკონტროლი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარეკამერები მწყობრიდან არის გამოსული ------------------------- ქუთაისის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე კონტროლის კამერები მწყობრიდან არის გამოსული. დაზუსტებული ინფორმაციით კამერები რამდენიმე თვეა არ...

პროექტის „შესაძლებლობების გაძლიერება ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის, კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და მიტიგაციის და მიწის მდგრადი მართვის ადვოკატირე-ბისათვის“ ფარგლებში გამართულ 4 სემინარში მონაწილეობა აკადემიური სექტორის და მედიის...

ქუთაისის მერისა და მისი მადგილეების წინაღმდეგ ფარული გაგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. უწებიდან ინფორმაცია გაითხოვეს ---------------------------------------- kutaisitoday.com–ის ინფორმაციით საგამოძიებო მოქმედებები ქუთაისის მერისა და მისი მოადგილეების წინაღმდემ გრძელდება. კომფიდენცილური...

kutaisitoday.com -ს მოქალაქეები დახმარების თხოვნით გუშინ, ღამის 11 საათისთვის დაუკავშირდნენ. შუახნის ქალბატონის განმარტებით, მათ კორპუსში დაავადებული დიდი ზომის აგრესიული ძაღლი იყო შესული....

ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის 2014- 2017 წლების სამივლინებო პრემია- დანამატები. რა დაუჯდა ქუთაისის ბიუჯეტს ზვიად ჯავახიას შენახვა წლების მიხედვით. 2014 წელი პრემია 1490 ლარი...

ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში, ვიზიტორებს დაავადებული ძაღლები საფრთხეს უქმნიან, შესაბამისი სამსახურები კი ამდრომდე უმოქმედოდ არიან. ჩვენს ქალაქში უამრავი ტურისტი ჩამოდის და...

ქუთაისში, ცენტრალურ მოედანზე არსებული კოლხური შადრევანზე განთავსებული სიმბოლიკები რკინის მავთულით არის დამაგრებული. ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის პასუხისმგებელ პირებს ამდრომდე არ შეუხედავთ ამ რკინის მავთულებისთვის....

ქუთაისის მერია მორიგ სკანდალში ეხვევა.ქუთაისის მერიაში საბიუჯეტო თანხები ისე იფლანგება, რომ არავინ აკონტროლებს. როცა საქმე ოჯახის წევრებისა თუ ნაცნობების მკურნალობაზე მიდგება, ყველა თვალს...