გამოკითხვა

  kutaisitoday.com–ის სოციოლოგიური კვლევა დასრულდება 19 ოქტომბერს

kutaisitoday.com–ის სოციოლოგიურ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 6,768 მომხმარებელმა. ხოლო 49%, 3,327 მომხმარებელი მიიჩნევს, რომ ნინო ონიანი არაცნობადი პიროვნებაა . არა აქვს პასუხი ...

ნინო ონიანი დაიბადა ქ.ქუთაისში(12.08.1972).თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ გაიარა სხვადასხვა საკვალიფიკაციო კურსი (მუხაძის სახელობის სისხლის გადასხმის ინსტიტუტი-ლაბორატორიული მედიცინა, დიპლომის შემდგომი...

kutaisitoday.com –ის სოციოლოგიური კვლევა თუ როგორ აფასებენ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დვალის მუშაობას სულ 10,965 მომხარებელმა მიიღო მონაწილეობა, აქედან დადებითად (63%, 6,863...

kutaisitoday.com–ის სოციოლოგიური კვლევა, რომელიც ელექტრონულად პროგრამული უზრუნველყოფით ხორციელდებოდა , ასე გამოიყურება. კვლევაში  ,, არის თუ არა კორუფცია იმერეთის გუბერნიაში“ ? სულ 5,337 მომხმარებელმა მიიღო...

kutaisitoday.com–ის სოციოლოგიური კვლევა დასრულდება 17 ივნისს

kutaisitoday.com–ის სოციოლოგიური კვლევა, რომელიც 5 ივნისს დასრულდა, ასე გამოიყურება. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 3,445 მომხმარებელმა. ქუთაისის მერის მუშაობას 2,234 მომხმარებლებლი დადებითად აფასებს,...

  kutaisitoday.com–ის სოციოლოგიური კვლევა დასრულდება 5 ივნისს