უნდა გადადგეს თუ არა ქუთაისის მერი ? მიეცით ხმა

 • უნდა გადადგეს, რადგან ის ვერ მართავს ქუთაისს (94%, 7,892 ხმა)
 • არ უნდა გადადგეს, ქუთაისში ყველაფერი კეთდება (5%, 398 ხმა)
 • არ მაქვს პასუხი (1%, 131 ხმა)

ხმები სულ: 8,421

დაწყების თარიღი: ოქტ 10, 2018 @ 5:57 PM
დასრულების თარიღი: No Expiry

უნდა გადადგეს თუ არა ქუთაისის მერი ? მიეცით ხმა

 • უნდა გადადგეს, რადგან ის ვერ მართავს ქუთაისს (0%, 0 ხმა)
 • არ უნდა გადადგეს, ქუთაისში ყველაფერი კეთდება. არ მაქვს პასუხი (0%, 0 ხმა)
 • არ მაქვს პასუხი. (100%, 0 ხმა)

ხმები სულ: 0

დაწყების თარიღი: ოქტ 10, 2018 @ 5:56 PM
დასრულების თარიღი: No Expiry

რომელია ყველაზე კორუმპირებული სამსახური ქუთაისის მერიაში ? მიეცით ხმა

 • 5. ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური (37%, 2,298 ხმა)
 • 8. მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური (17%, 1,047 ხმა)
 • 4. სოციალურ საკითხთა სამსახური (15%, 947 ხმა)
 • 3. სამხედრო სამსახური (10%, 636 ხმა)
 • 1. საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვის და განვითარების სამსახური (6%, 393 ხმა)
 • 2. საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური (6%, 360 ხმა)
 • 7. ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური (4%, 231 ხმა)
 • 6. მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის სამსახური (5%, 224 ხმა)

ხმები სულ: 6,136

დაწყების თარიღი: ოქტ 12, 2017 @ 7:19 PM
დასრულების თარიღი: No Expiry