რეკლამა “ქუთაისი თუდეიზე”

 

 

საინფორმაციო სააგენტო „ქუთაისი თუდეი“ (www.kutaisitoday.com) გთავაზობთ სარეკლამო და საინფორმაციო მომსახურებას სააგენტოს ვებ-გვერდსა და ოფიციალურ გვერდებზე სოც.ქსელებში.

სპეციალური შეთავაზებები:

1. რეკლამა საიტის გვერდებზე (საიტის ბრენდირება) დამკვეთის რეკლამა ჩანს საიტის გვერდის გარე ველებზე. ბრენდირება შესაძლებელია როგორც მთავარ, აგრეთვე დამკვეთის სურვილის მიხედვით, შესაბამის რუბრიკებში (მაგ. “მოდა”, “ჯანმრთელობა”, “სპორტი” და აშ) დამკვეთის მიერ წარმოებული პროდუქციისა თუ მომსახურების შესაბამისად.

2. popup-რეკლამა – დამკვეთის ბანერი ჩნდება ნიუსის გვერდზე გადასვლისას, დროის განსაზღვულ პერიოდებში, 2-3 საათში ერთხელ.

3. ვიდეო-რეკლამა – სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ყველა ვიდეომასალას, დაედება დამკვეთის მიერ მოწოდებული 10 წამიანი ვიდეორგოლი.

სპეციალური შეთავაზების დაკვეთის შემთხვევაში ფასების დადგენა ხდება უშუალო მოლაპარაკებების შედეგად.

საინფორმაციო მომსახურეობა მოიცავს: .დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის, მათ შორის ვიდეო და ფოტომასალის, განთავსებას საიტის გვერდზე;

.დამკვეთის მიერ გამართული ღონისძიების დაანონსებას და წინმსწრები ინფორმაციის გაშვებას ღონისძიების გამართვის წინა დღეს (დამკვეთის სურვილის მიხედვით, დაანონსება შესაძლებელია მოხდეს რამდენიმე დღით ადრე)

.ღონისძიებაზე დასწრება, მის შესახებ ინფორმაციის მომზადება, მომზადებული მასალის განთავსება საიტზე, მისი გავრცელება სოციალურ ქსელებში.

.დამკვეთის მოთხოვნით ინტერვიუებისა და სტატიების მომზადებას და მათ განთავსებას საიტზე, შესაბამის მოდულებში.

.საიტის სტრუქტურა იძლევა საშუალებას განხორციელდეს როგორც სტანდარტული, აგრეთვე სპეციალური მომსახურეობა დამკვეთის სურვილის მიხედვით.

.ბანერი შესაძლებელია იყოს ანიმაციური ან სტატიკური

.ბანერების ფორმატი jpg (ფოტო) და swf (ანიმაციური)

დაწვრილებით დაგვიკავშირდით ტელ: (+995) 568922626 | E-mail: chiwadze@inbox.ru