kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com

kutaisitoday.com-მა ქუთაისის ეკონომიკის განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის უფროსის პანტელეიმონ (პაატა) კლდიაშვილის სახელფასო ზრდა და მისი სამუშაო ადგილები შეისწავლა.

ქ. ქუთაისის მერია- ეკონომიკური განვითარების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის უფროსის შემოსავლები წლების მიხედვით ასე გამოიყურება 24.05.2017 –28782,46 ლარი,10/05/2016 -23909.80 ლარი მიიღო შემოსავლის სახით.

პანტელეიმონ კლდიაშვილი ასევე საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწევა შემდეგ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში :

1.შპს ქუთაისის უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი სამუშაოს შესრულებით
წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მიღებულმა შემოსავალმა 7980 ლარი შეადგინა.

2.ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა მოწვეული ტრენერი. სამუშაოს შესრულებით
წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მიღებული შემოსავალი 960 ლარს შეადგენს. .

3. ქ. ქუთაისის მერია ეკონომიკური განვითარების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი. სამუშაოს შესრულებით წინა წლის პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მიღებულმა შემოსავალმა 28782,46 ლარი შეადგინა