kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com kutaisitoday.com

ამ წუთებში ქუთაისში, ე.წ. სამტრედიის გზაგამტარი ხიდის ტერიტორიაზე ავარია მოხდა, რის შედეგადაც დაზიანდა რამდენიმე ავტოსატრასპორტო საშუალება

ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო ეკიპაჟი. ავარიასთან დაკავშირებით დაიწერა შესაბამისი საჯარიმო ოქმი.

5

65